วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.

Update สถานการณ์ ที่สนามบินฮ่องกง 12 สิงหาคม 2562

August 12, 2019 | by M.P. World Travel

Update สถานการณ์ ที่สนามบินฮ่องกง  (ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562)

ทางสนามบินฮ่องกง ได้มีประกาศแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสนามบินฮ่องกง ณ ปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในประเทศฮ่องกง และได้ขยายตัวเข้ามายังพื้นที่ดังกล่าวนั้นว่า
"ทางสนามบินฮ่องกง ได้วางมาตรการรักษาความสงบ และเดินทางได้อย่างราบรื่น แก่ผู้โดยสารทุกท่าน ในขั้นตอนการออกเดินทางของผู้โดยสาร และ อาคารผู้โดยสารขาออก Terminal 1 โดยผู้ที่จะผ่านเข้าไปยังพื้นที่นี้ได้นั้น  คือ
1. เฉพาะ!! ผู้โดยสารขาออก (Passenger) ที่มีบัตรโดยสาร (E-Ticket) หรือ บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) สำหรับเดินทางภายใน 24ชั่วโมง พร้อมทั้งเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง
2. เฉพาะ!! เจ้าหน้าที่ของสนามบิน (Airport Staff) ที่มีการพิสูจน์ตัวตนที่จะได้รับอนุญาต เพื่อเข้าไปยังอาคารผู้โดยสาร1
โดยมีผลตั้งแต่12.00 (เที่ยงวัน) ที่ผ่านมา ในวันที่12สิงหาคม 2562 ไปจนกว่าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"
แหล่งข้อมูล : https://www.hongkongairport.com/en/important-notice/index.page?noticeid=1565255215067-2
^_^Admin MZ /MPWorldTravel : 12 Aug 2019
Admin แนะนำบทความ ที่น่าสนใจอื่นๆ...